Σημαντικά Νέα

Avatarium - 'Girl With The Raven Mask'



Από τον επερχόμενο δίσκο των Avatarium με τον τίτλο 'Girl With The Raven Mask' που κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου προέρχεται το ομώνυμο κομμάτι του video.